Τηλεφ. Παραγγελίες
2510 831 643

0 items

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

welcome to Leonidis company.

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Πολιτική απορρήτου

 

Η εταιρεία "ΛΕΩΝΙΔΗΣ" δύναται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών -  πελατών της ιστοσελίδας, που θα έρθουν σε γνώση της βάσει τυχόν αιτήσεων ή/ και συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου.

Η εταιρεία "ΛΕΩΝΙΔΗΣ" δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του επισκέπτη - χρήστη σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων που έχει ο επισκέπτης - χρήστης δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την ιστοσελίδα του τρίτου μέσω της www.leonidiscompany.gr.

© {2023} Leonidis Company. All Rights Reserved. Designed By Zachapan - Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 20625530000

Please publish modules in offcanvas position.